Mała Liga Piłki Ręcznej
Scrolluj dalej

REGULAMIN 8. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

 

§ 1

1. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie.
2. Turniej rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:
a. szkoły podstawowe
b. szkoły gimnazjalne
c. szkoły ponadgimnazjalne
3. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.
4. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę. W jego skład wchodzą uczniowie danej szkoły grający w piłkę ręczną amatorsko, nie biorący udziału w rozgrywkach ligowych.

5. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju określonych zawodników potwierdza posiadanie stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział tych zawodników w turnieju oraz stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do udziału każdego ze zgłoszonych zawodników w turnieju. 6. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju potwierdza posiadanie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do turnieju zawodników oraz ich wizerunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  turnieju jak również w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji popularyzacyjnej samego turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie. Szkoła zobowiązuje się do okazania Fundacji na każdą jej prośbę do wglądu posiadane zgody, których treść powinna być uprzednio z Fundacją uzgodniona.

§ 2

1. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).

2. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą przebywać maksymalnie trzy dziewczynki.

3. W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy w sezonach 2010/11 i 2011/12 byli lub są zgłoszeni jako zawodnicy klubowi.

4. Listy z nazwiskami, peselami i numerami uczniów biorących udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej muszą:
• być dostarczone do 4 października 2011 do Fundacji (drogą pocztową, e-mailową lub fax-em)
• zawierać klauzulę, że „żaden z zawodników nie był w sezonie 2010/11 i nie jest obecnie zawodnikiem klubowym”
• być podpisane przez trenera i dyrektora.
Jednolite formularze do wszystkich zgłoszonych drużyn, Fundacja zamieści w zakładce Turniej 2011 na stronie www.fundacjavive.com.pl.

5. W przypadku naruszenia Regulaminu w § 2 pkt.3 drużyna zostaje zdyskwalifikowana. Wszystkie mecze, które miała rozegrać będą oddane walkowerem 0:10.

§ 3

1. Celem gry jest zdobycie większej ilości bramek niż drużyna przeciwna.

2. Gol jest zdobyty wówczas, jeśli piłka całym swym obwodem przekroczy linię bramkową i znajdzie się w bramce.

3. Piłka może być rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana.

4. Zawodnicy mogą dotykać piłki wszystkimi częściami ciała oprócz podudzia i stóp.

5. Gracz będący w posiadaniu piłki może ją podać, kozłować lub trzymać nie dłużej niż 3 sekundy. Nie może również wykonać więcej niż trzech kroków trzymając piłkę. Tylko bramkarz znajdujący się w polu bramkowym jest zwolniony z przestrzegania tych zasad.

6. W przypadku naruszenia pola bramkowego przez zawodnika atakującego zarządzany jest rzut od bramki.

7. Jeżeli piłka odbije się od bramki, bramkarza, bądź innego zawodnika i uderzy w sufit bądź urządzenia pod sufitem zarządzany jest rzut z linii bocznej.

8. Jeżeli zarządzony jest rzut wolny bezpośredni w ostatnich sekundach pierwszej i drugiej polowy, rzut wykonuje tylko jeden zawodnik atakujący, a zawodnicy obydwu drużyn muszą zachować od niego odległość co najmniej 3 metrów. Przy tym rzucie zawodnicy obrony nie mogą dokonywać zmian, a w drużynie atakującej może być
dokonana jedna zmiana zawodnika wykonującego rzut.

9. Zawodnicy muszą być ubrani w jednolite stroje, składające się ze spodenek i koszulek, opatrzonych numerami. Numery na plecach muszą być widoczne dla obserwatorów spotkania. Podczas meczu nie wolno nosić biżuterii i okularów w twardych oprawkach oraz innych przedmiotów, mogących narażać na niebezpieczeństwo graczy.

10. Bramkarze występują w koszulkach różniących się od pozostałych zawodników.

11. Osoba z drużyny odpowiedzialna za nią, bierze udział w losowaniu i reprezentuje ją we wszystkich sprawach.

12. W każdej połowie spotkania trener może wziąć jeden czas dla swojej drużyny.

13. Zmiany zawodników dokonywane są w strefie zmian.

14. W każdej z grup zespoły biorące udział w turnieju rozgrywają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”.

15. Mecz rozpoczyna drużyna, która wygrała piłkę w losowaniu sędziowskim. Po zdobyciu bramki przez jedną z drużyn, zespół, który stracił bramkę wznawia grę rzutem ze środka boiska.

16. Mecz trwa:

w fazie ELIMINACJI: wszystkie grupy wiekowe – 2 x 12 minut

w fazie ĆWIERĆ i PÓŁFINAŁÓW:
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2 x 15 minut
dla szkół podstawowych – 2 x 12 minut

w fazie FINAŁÓW:
dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – 2 x 20 minut
dla szkół podstawowych – 2 x 15 minut

We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 5 minut.

17. Awans do dalszej fazy rozgrywek wywalczą te drużyny, które w swych grupach zajmą pierwsze miejsca.

O kolejności drużyn w tabeli decydują:
– zdobyte punkty
– stosunek bramek pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

Jeżeli dwa lub więcej zespołów uzyska tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli uzyskuje zespół, który uzyskał kolejno:
a. większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
b. dodatnią różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
c. liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
d. dodatnia liczbę bramek we wszystkich meczach
e. liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach
– mecz bezpośredni
– rzuty karne w przypadku remisu „meczu bezpośredniego”
18. W finałach spotkają się 4 najlepsze drużyny wyłonione w półfinałach.
– tym, kto rozegra mecz o pierwsze i trzecie miejsce, zadecydują pojedynki
tzw. „na krzyż” rozegrane we wszystkich grupach wiekowych pomiędzy zwycięskimi drużynami z ćwierćfinałów.

§ 4

1. Organizator turnieju zapewnia:

a. opiekę medyczną;
b. obsadę sędziowską;
c. napoje dla każdej z drużyn;
d. poczęstunek dla każdej z drużyn;
e. ubezpieczenie uczestników turnieju;
f. każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

§ 5

1. Nagrody:
a. Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują „DYPLOM UCZESTNICTWA”.

b. Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:

– 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar + 1 piłkę do gry w piłkę ręczną
– 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar + 3 piłki do gry w piłkę ręczną
– 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca; Puchar + 4 piłki do gry w piłkę ręczną
– 1 miejsce – dyplom za zajęcie I miejsce; Puchar + 5 piłek do gry w piłkę ręczną

c. Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:
– najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy bramkarz – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;

d. Nagrody dla trenerów:
– dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej
– dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów – nagroda rzeczowa;

e. Nagroda Prezesa KS VIVE TARGI KIELCE dla najlepszego szkolnego klubu kibica
w każdej kategorii wiekowej.

2. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np. organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw związanych z przekazaniem tych nagród.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy