Mała Liga Piłki Ręcznej
Scrolluj dalej

REGULAMIN 9. TURNIEJU MAŁEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ

 

§ 1

1. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
a. szkoły podstawowe
b. szkoły gimnazjalne
2. Pełną odpowiedzialność za drużynę ponosi jej opiekun = trener.
3. Zespół zgłoszony do turnieju reprezentuje swoją szkołę. W jego skład wchodzą uczniowie
danej szkoły grający w piłkę ręczną amatorsko, nie biorący udziału w rozgrywkach ligowych.
4. Zespoły zgłaszają się do turnieju dobrowolnie wypełniając Formularz Zgłoszeniowy pobrany
z zakładki MLPR 2012 ze strony www.fundacjavive.com.pl
5. Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 11 czerwca 2012r.
pocztą na adres: Fundacja Vive Serce Dzieciom, 25-663 Kielce, K.Olszewskiego 6 lub w formacie pdf na adres: fundacja@vive.com.pl.

6.Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju określonych zawodników potwierdza posiadanie stosownych zgód rodziców/opiekunów prawnych na udział tych zawodników w turnieju oraz stosowne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań lekarskich do udziału każdego ze zgłoszonych zawodników w turnieju. 7. Szkoła oświadcza, iż poprzez dokonanie zgłoszenia do turnieju potwierdza posiadanie stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych do turnieju zawodników oraz ich wizerunków w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia  turnieju jak również w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji popularyzacyjnej samego turnieju jak i piłki ręcznej oraz uprawiania sportu, prowadzonej zarówno przez Fundację, jej Fundatorów jak również przez podmioty działające na jej zlecenie. Szkoła zobowiązuje się do okazania Fundacji na każdą jej prośbę do wglądu posiadane zgody, których treść powinna być uprzednio z Fundacją uzgodniona.

 

§ 2

1. W grze biorą udział dwie drużyny po maksymalnie 14 zawodników (7 na boisku i 7 rezerwowych).
2. W szkołach podstawowych dopuszcza się udział dziewcząt. W czasie gry na boisku mogą
przebywać maksymalnie trzy dziewczynki.
3. W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie,
którzy w sezonie 2011/12 byli lub są obecniezgłoszeni jako zawodnicy klubowi.
4. Listy z nazwiskami, peselami i numerami uczniów biorących udział w Małej Lidze Piłki Ręcznej muszą:
• być dostarczone do 28 września 2012 do Fundacji (drogą pocztową, e-mailową lub fax-em)
• zawierać klauzulę, że „żaden z zawodników nie był w sezonie 2011/12 i nie jest obecnie zawodnikiem klubowym”
• być podpisane przez trenera i dyrektora.
5. Jednolite formularze do wszystkich zgłoszonych drużyn Fundacja zamieści w zakładce Turniej 2012 na stronie www.fundacjavive.com.pl.
6. W przypadku naruszenia Regulaminu w § 2 pkt.3 drużyna zostaje zdyskwalifikowana. Wszystkie mecze, które miała rozegrać będą oddane walkowerem 0:10.

§ 3

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.
2. Zabrania się używania podczas rozgrywek kleju do piłki pod rygorem natychmiastowej dyskwalifikacji całej drużyny.
3. Mecz trwa:
w fazie ELIMINACJI
• dla szkół gimnazjalnych – 2 x 12 minut
• dla szkół podstawowych – 2 x 10 minut
w fazie ĆWIERĆFINAŁÓW i PÓŁFINAŁÓW:
• dla szkół gimnazjalnych – 2 x 15 minut
• dla szkół podstawowych – 2 x 12 minut
w fazie FINAŁÓW:
• dla szkół gimnazjalnych – 2 x 20 minut
• dla szkół podstawowych – 2 x 15 minut
We wszystkich fazach przerwa między pierwszą i drugą połową trwa 2 minuty, a do etapu finału
czas zatrzymywany jest w trakcie gry tylko w szczególnych przypadkach wskazanych przez sędziego.
W fazie finałów trener ma prawo do wzięcia 1 minuty czasu dla drużyny w każdej połowie meczu.

3. Awans do dalszej fazy rozgrywek wywalczą te drużyny, które w swych grupach zajmą pierwsze miejsca.
O kolejności drużyn w tabeli decydują zdobyte punkty.
Jeżeli dwa lub więcej zespołów osiągnie tę samą liczbę punktów, to wyższe miejsce w tabeli zajmie
zespół, który uzyskał kolejno:
• większą liczbę zdobytych punktów pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• różnicę bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• liczbę zdobytych bramek pomiędzy zainteresowanymi zespołami
• różnica bramek we wszystkich meczach
• liczbę zdobytych bramek we wszystkich meczach

4. W finałach spotkają się 4 najlepsze drużyny wyłonione w półfinałach. Kto rozegra mecz o pierwsze i trzecie miejsce, zadecydują pojedynki tzw. „na krzyż” rozegrane we wszystkich grupach wiekowych pomiędzy zwycięskimi drużynami z ćwierćfinałów.

§ 4

1. Organizator turnieju zapewnia:
• opiekę medyczną;
• obsadę sędziowską;
• napoje dla każdej z drużyn;
• poczęstunek dla każdej z drużyn;
• ubezpieczenie uczestników turnieju;
• opłatę za przejazd zawodników do kwoty (dla określonego typu pojazdu za km) podanej e-mailem wszystkim szkołom 1.X. 2012 roku Fundację
• każdej zgłaszającej się drużynie – piłkę do piłki ręcznej.

§ 5

1. Nagrody:
• Każda ze szkół i każdy zawodnik turnieju otrzymują „DYPLOM UCZESTNICTWA”
• Drużyny, które dotrą do półfinałów otrzymują kolejno:
– 4 miejsce – dyplom za zajęcie IV miejsca; Puchar + 1 piłkę do gry w piłkę ręczną
– 3 miejsce – dyplom za zajęcie III miejsca; Puchar + 3 piłki do gry w piłkę ręczną
– 2 miejsce – dyplom za zajęcie II miejsca; Puchar + 4 piłki do gry w piłkę ręczną
– 1 miejsce – dyplom za zajęcie I miejsce; Puchar + 5 piłek do gry w piłkę ręczną

• Nagrody indywidualne dla zawodników z każdej kategorii wiekowej:
– najlepszy zawodnik – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy strzelec – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
– najlepszy bramkarz – dyplom, statuetka, nagroda rzeczowa;
• Nagrody dla trenerów:
– dla każdego – dyplom, koszulka z logiem Małej Ligi Piłki Ręcznej
– dla dwunastu, których drużyny dotrą do półfinałów – nagroda rzeczowa;

2. Regulamin zakłada możliwość dodatkowych nagród przyznawanych w trakcie Turnieju przez np.
organizacje sportowe, dyrektorów szkół czy władze lokalne. Organizator zastrzega sobie jednak konieczność uzgodnienia z nim wszelkich spraw związanych z przekazaniem tych nagród.

3. W przypadku, gdyby w niniejszym Regulaminie nie zostały zawarte istotne dla rozgrywek kwestie, obowiązują zasady z ogólnego Regulaminu ZPRP.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy