Mistrzowie matematyki
Scrolluj dalej

mm_logotyp
Oddech zapierało niejednemu stypendyście, gdy przekraczał progi nowoczesnego budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach!

Czekała tam na nich Kapituła Programu Stypendialnego MISTRZOWIE MATEMATYKI.

Dzisiaj (13.11.2015) odbywała się bowiem uroczystość wręczania promes najlepszym matematykom z klas pierwszych gimnazjów województwa świętokrzyskiego, którzy uzyskali najwięcej punktów w konkursie na stypendium ogłoszonym przez Fundację VIVE Serce Dzieciom, w ponad 60% współfinansowanym przez Fundację mBanku.

Młodzi ludzie wraz ze swoimi najbliższymi zasiedli wygodnie w sali wykładowej. Przybyłych gości przywitała Pani Barbara Barszcz – Prodziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach. Do młodych ludzi Pani Profesor zwróciła się z wielką nadzieją, że to właśnie oni kiedyś, już jako doktorzy, obejmą katedry w instytutach Wydziału Matematycznego. Kolejno głos zabierali wszyscy członkowie Kapituły: Grażyna Jarosz – prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom, Agnieszka Servaas -Wiceprezes firmy VIVE Textile Recycling, Grzegorz Bień – Wicekurator Świętokrzyski, Magdalena Chrapek – Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UJK oraz Ewelina Bęben – studentka 5. roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od Fundacji mBanku wszyscy stypendyści otrzymali upominki.

Wszyscy z dużym uznaniem zwracali się do stypendystów, gratulując im doskonałych wyników w nauce. Wspaniałym jest to, że młodzi ludzie nie tylko realizują program szkolny, ale również pogłębiają swoją wiedzę poprzez udział w różnych projektach czy zajęciach pozalekcyjnych. Rezultaty pracy sprawdzają w wielu konkursach zarówno szkolnych, wojewódzkich czy ogólnopolskich. Oprócz matematyki, która jest ich pasją, realizują się również w sporcie, muzyce, tańcu. Stypendyści, to niezwykli młodzi ludzie, którzy już w wieku 13 lat wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu. Program stypendialny pozwoli im na pogłębienie swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach przygotowywanych przez naukowców Instytutu Matematyki oraz udział w pracy w grupie Facebook-owej, gdzie wspierani będą przez studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK.

 


mm_logotyp
W dniu 04.11.2015 Kapituła Programu Stypendialnego MISTRZOWIE MATEMATYKI 
przyznała 20 stypendiów po 2 000 zł. na rok szkolny 2015/16.

Kapituła w składzie:

Fundacja mBanku – Pani Monika Czajkowska
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pani Magdalena Chrapek
Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Pani Ewelina Bęben
Kuratorium Oświaty w Kielcach – Pan Waldemar Majchrzykiewicz
VIVE Textile Recycling Sp. z o.o. – Pani Elżbieta Wysocka
Fundacja VIVE Serce Dzieciom – Pani Grażyna Jarosz

po rozpatrzeniu 71 wniosków o stypendia w Programie „Mistrz Matematyki” przyznała 20 stypendiów po 2 000 zł. na rok szkolny 2015/16. Rozpatrując wnioski Kapituła brała pod uwagę nie tylko oceny na świadectwach, ale również udział uczniów w konkursach matematycznych.

Kapituła serdecznie gratuluje dwudziestu MISTRZOM MATEMATYKI, którzy otrzymali stypendia.

Wszystkim, którzy przedłożyli wnioski o stypendia Kapituła życzy dużo sukcesów w nauce i udziału w wielu konkursach matematycznych.

w imieniu Kapituły
Grażyna Jarosz – Prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom

STYPENDYŚCI PROGRAMU „MISTRZOWIE MATEMATYKI” w roku szkolnym 2015/16:

1. Julia Antosik – Gimnazjum Nagłowice
2. Łukasz Ciechanowski –Gimnazjum Nr 16 Kielce
3. Piotr Czerwiak – Gimnazjum im. Jana Pawła II Kostomłoty
4. Aleksandra Czupryna – Gimnazjum Nr 2 Busko Zdrój
5. Alicja Grzywa – Gimnazjum Nr 1 Busko Zdrój
6. Igor Jaworski – Publiczne Gimnazjum Nr 2 Staszów
7. Dominik Knez – Gimnazjum Nr 2 Końskie
8. Olaf Korczak – Publiczne Gimnazjum Nr 2 Staszów
9. Joanna Kurzeja – Publiczne Gimnazjum Nr 1 Połaniec
10. Szymon Łebek – Społeczne Gimnazjum Starachowice
11. Adrian Marzec – Gimnazjum Cieszkowy
12. Paweł Obara – Katolickie Gimnazjum Kielce
13. Nikola Pieńkowska – Publiczne Gimnazjum Nr 5 Ostrowiec Świętokrzyski
14. Gabriela Pomorska – Gimnazjum Mirzec
15. Wiktoria Rozszczypała – Gimnazjum Nr 1 Opatów
16. Julia Sobieraj – Gimnazjum Nr 1 Starachowice
17. Jakub Szkudlarek – Gimnazjum w Podgajach
18. Klaudia Walkowicz- Gimnazjum w Daleszycach
19. Krzysztof Wójcik – Publiczne Gimnazjum Nr 1 Połaniec
20. Wiktor Zwierzyński – Gimnazjum w Daleszycach


mm_logotyp
Fundacja VIVE Serce Dzieciom uruchomiła kolejny Program Stypendialny – Mistrzowie Matematyki, na który przeznaczono kwotę 40 tys. zł. Program finansowany jest w 65% przez Fundację mBanku i w 35% przez Fundację VIVE Serce Dzieciom. Partnerami Programu są również Kuratorium Oświaty w Kielcach i Instytut Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Program skierowany jest do uczniów z województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli szkołę podstawową i są na tym samym etapie naukowym: mają przerobiony ten sam zakres materiału. Przepustką do Programu są nie tylko wyniki w nauce składających wnioski stypendialne, ale również ich udział w konkursach. Istotnym warunkiem przyszłych stypendystów jest sytuacja materialna w rodzinie (kwota maks. przypadająca na członka rodziny to 1100 zł netto i 1300 zł netto w przypadku dzieci niepełnosprawnych).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, po czym należy wypełnić wniosek i wysłać go do 30 września 2015 na adres Fundacji VIVE Serce Dzieciom.

UWAGA: zmiana w Regulaminie
W związku z nowym sposobem oceny „Sprawdzianu kompetencji dla klasy szóstej szkoły podstawowej” w roku 2014/15 wprowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, ulega zmianie regulamin w rozdziale IV § 5 pkt. 6. „PUNKTACJA za wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową”.

Obecnie PUNKTACJA za wyniki egzaminu z matematyki na zakończenie szkoły podstawowej wygląda następująco:

PUNKTACJA za wyniki egzaminu z matematyki na zakończenie szkoły podstawowej 2015-2016

Dokumenty programu Mistrzowie Matematyki:
Nowy regulamin 2015/2016 – pobierz
Wniosek 2015/2016 – pobierz

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy