Mistrzowie matematyki
Scrolluj dalej

Program stypendialny Mistrzowie Matematyki realizowany jest po raz drugi przez Fundację VIVE Serce Dzieciom we współpracy z:
 Fundacją mBanku
 Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach
 Kuratorium Oświaty w Kielcach

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie o wybitnych zdolnościach matematycznych uczęszczający do gimnazjów z województwa świętokrzyskiego.
Kapituła Programu, po rozpatrzeniu wniosków o stypendia, wyłoni 20 stypendystów, którzy otrzymają stypendia po 2000 zł., wypłacane w dwóch ratach. W październiku, podczas wręczania promes, stypendyści będą mieli okazję zapoznać się ze sobą, koordynatorem programu i studentami z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Program Mistrzowie Matematyki przewiduje cztery warsztaty matematyczne dla stypendystów przygotowane przez Instytut Matematyki. Oprócz tego zaplanowana jest kontynuacja stworzonej w zeszłym roku szkolnym Grupy na Facebooku, gdzie stypendyści będą mogli zamieszczać wymyślone przez siebie zagadki matematyczne. Aktywność uczestników programu odnotowywana będzie w rankingu mistrzów. Na koniec roku pięciu najlepszych stypendystów otrzyma dodatkowe stypendium „na wakacje”. Podsumowaniem całorocznej pracy młodzieży będzie publikacja „Mistrzowie Matematyki w działaniu” z materiałami z przebiegu projektu. Stypendyści otrzymają po 20 sztuk, by rozpropagować program Mistrzowie Matematyki w swoich środowiskach.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy