„..”
Scrolluj dalej

Fundacja VIVE Serce Dzieciom od 2005 jest Organizacją Pożytku Publicznego

opp

Dzięki temu m.in. ma prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez 10 lat podatnicy przekazali Fundacji 1 157 958,61zł. Wszystkie środki zostały w całości przekazane na cele statutowe – w tym m.in.: na stypendia, projekty edukacyjne dla młodzieży, pomoc chorym dzieciom i rodzinom wielodzietnym. W 2012 roku osoby z Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przeprowadziły kontrolę na sprawdzenie sposobu wykorzystania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2010 i 2011 roku. W Protokole pokontrolnym napisano: „W badanym materiale nie stwierdzono nieprawidłowości”.

Fundacja VIVE Serce Dzieciom działając w oparciu o zaufanie społeczne stara się nigdy nie zawieść Darczyńców. Wszystkie działania opisuje na stronie internetowej. Dziękujemy Wszystkim, którzy nam zaufali i prosimy o dalsze wspieranie nas 1%

Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom
Grażyna Jarosz

 

Kto może przekazać 1% podatku?

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) Wypełnić odpowiednią rubrykę

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38), które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy Fundacja VIVE Serce Dzieciom i numer KRS 0000184209
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji. Nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Wypełniając PIT podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy