„Organizacja Pożytku Publicznego”
Scrolluj dalej

 

 

1% niby niewielka liczba, a jak faktycznie WIELKA! To przecież nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim zaufanie, jakim obdarzają Podatnicy naszą Fundację. Zarząd Fundacji czując ciężar odpowiedzialności, zawsze dokładnie zastanawia się, na jakie cele statutowe skierować otrzymane środki. W każdym roku są to stypendia, projekty edukacyjne dla młodzieży, propagowanie idei sportu wśród dzieci, pomoc chorym dzieciom i rodzinom wielodzietnym. 

Wykorzystanie środków uzuskanych przez Fundację z tytułu 1%  dwukrotnie poddane zostało kontroli przez oddelegowane osoby z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego z Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W obu przypadkach czynności kontrolne wykazały, że sposób prowadzenia ewidencji księgowej w Fundacji w okresie objętym kontrolą zapewniał przestrzeganie wymagań określonych w art. 24 ustawy o rachunkowości w zakresie: rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności
i bieżącego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W Protokole pokontrolnym w 2012 roku napisano: „W badanym materiale nie stwierdzono nieprawidłowości”, a w 2019 roku w protokole znalazło się stwierdzenie: „Kontrolujący sprawdzili 100 % faktur potwierdzających wydatkowanie środków uzyskanych z tytułu 1%  i stwierdzili zgodność wydatkowanych kwot z celami statutowymi Fundacji. Wyrywkowemu sprawdzeniu poddano wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę środków”.

Fundacja VIVE Serce Dzieciom działając w oparciu o zaufanie społeczne stara się nigdy nie zawieść Darczyńców. Wszystkie działania opisuje na stronie internetowej i portalu społecznościowym.

Dziękujemy Podatnikom, którzy nam zaufali i prosimy o dalsze wspieranie nas 1%.

Prezes Zarządu Fundacji VIVE Serce Dzieciom
Grażyna Jarosz

 

Kto może przekazać 1% podatku?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19‑procentowej stawki podatku.
  • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT‑37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% podatku?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w danym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37, PIT‑28, PIT‑38), które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisujemy tylko numer KRS 0000184209, jaki ma Fundacja VIVE Serce Dzieciom. Wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji. Nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Wypełniając PIT podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w
formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy  w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy