„OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”
Scrolluj dalej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja VIVE Serce Dzieciom z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 625-345 Kielce wpisana do krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000184209 (zwana dalej Fundacją).

Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE  L 119/1), w zakresie wynikającym z realizowanych przez Fundację celów statutowych.

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania  przez odbiorców ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies oraz danych technicznych: nr IP, typ systemu operacyjnego, typ przeglądarki, jakie strony w serwisach Fundacji były odwiedzane.

Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak ich podanie jest konieczne do rozpoznania przez Fundację złożonych wniosków, jak również udzielenia przez Fundację pomocy.

Każdy, czyje dane osobowe Fundacja przetwarza ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.

Fundacja udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z przepisami prawa.

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy