Recycling na miarę
Scrolluj dalej

Konkurs „Recycling na miarę” organizowany przez Fundację VIVE Serce Dzieciom prowadzony jest rokrocznie od 2017  roku. Podejmuje ważny temat, jakim jest  problem ochrony środowiska.  Człowiek świadomie, bądź nieświadomie niszczy świat zanieczyszczając różnymi odpadami najbliższe sobie otoczenie. W Polsce każda osoba jest producentem aż 325 kg odpadów w ciągu roku kalendarzowego, które zalegając na wysypiskach uwalniają trujące substancje do wód i gleb. Głównym sposobem przeciwdziałania zanieczyszczeniom odpadami jest ich segregacja i recycling oraz produkcja towarów nadających się do ponownego użytku. Konkurs „Recycling na miarę” ma on na celu:

  1. Propagowanie wiedzy na temat nurtu textail upcycling, którego założeniem jest pokazanie różnych możliwości przetwarzania wtórnego odpadów tekstylnych, papierowych i plastikowych w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.
  2. Propagowanie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów oraz popularyzację zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
  3. Promowanie idei, możliwości i prostoty recyklingu.
  4. Dostrzeganiu zależności między człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem i wpływy postaw proekologicznych, w tym selektywnej zbiórki odpadów na stan środowiska naturalnego i jego zasobów.
  5. Pobudzanie kreatywnego myślenia, które może stać się pomysłem na oszczędność.
  6. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.
  7. Wyrabianie poczucia estetyki.
  8. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

 

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy