Wolontariat
Scrolluj dalej

Fundacja VIVE Serce Dzieciom aktywizuje stypendystów z dwóch Programów Stypendialnych VIVE i KORAB poprzez stworzenie im możliwości realizowania się w pracy na rzecz środowiska lokalnego w którym żyją. Stypendyści podpisują porozumienia wolontaryjne i przez okres współpracy z Fundacją uczestniczą w wielu projektach. Doskonalą swoje umiejętności podczas warsztatów i codziennej pracy. Uczą się pracować w grupie, rozwijają współpracę z podmiotami pracującymi z młodzieżą, poszerzają światopogląd, poznają swoje prawa. Mają możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

Wolontariat naukowy: biuletyn – pobierz

Wesprzyj nasze projekty

Konto ING Business:

24 1050 1416 1000 0022 7856 1093

TWÓJ 1% PROCENT PRZEZNACZYMY DLA DZIECI WESPRZYJ NASZĄ FUNDACJE
KRS: 0000184209
Dowiedz się więcej
Ambasadorzy i partnerzy